Ankietę wypełniło: 71 osób


Badanie poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez
Urząd Miejski w Wolsztynie


Szanowni Państwo,

W celu osiągnięcia nadrzędnego celu Urzędu, jakim jest staranne wykonywanie powierzonych mu zadań publicznych, tworzenie warunków trwałego rozwoju Gminy oraz sprawna i profesjonalna obsługa klientów, zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Państwa oceny, uwagi i wnioski zostaną uwzględnione przy doskonaleniu usług publicznych świadczonych przez Urząd.

Wypełnioną ankietę można zostawić w dowolnej komórce organizacyjnej Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego. Można również wypełnić ankietę na stronie internetowej naszej Gminy www.wolsztyn.pl.


Dziękuję za wypełnienie ankiety
Burmistrz Wolsztyna
Andrzej Rogozinski
1) Jak często przebywa Pan/Pani w Urzędzie w celu załatwienia spraw wymagających decyzji lub pośrednictwa Urzędu:

raz na tydzień
raz na miesiąc
raz na kwartał
rzadziej niż raz na kwartał

2) Proszę określić, jaki cel miała (lub ma) ostatnia Pana/Pani wizyta w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie:

zasięgnięcie informacji
odebranie decyzji, dokumentu
złożenie podania, wniosku
inny

3) Skąd z reguły dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwiać sprawy w Urzędzie?

od znajomych
w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta
od pracowników Urzędu
z Kart Informacyjnych
ze strony www.wolsztyn.pl
z innych źródeł

4) Czy Pan/Pani jest zadowolony(a) z kontaktu z pracownikami Urzędu?

tak
nie
nie mam zdania

5) Czy Pan/Pani uzyskał(a) wyczerpujące informacje dotyczące Pana/Pani sprawy?

tak
nie
niezupełnie

6) Czy Pan/Pani jest zadowolony(a) z terminu załatwienia sprawy?

tak
nie
niezupełnie

7) Jak ocenia Pan/Pani fachowość pracowników?

wysoka
średnia
niska

8) Co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas załatwiania spraw w Urzędzie? (proszę wybrać dwie odpowiedzi)

uprzejmość i życzliwość
termin załatwienia sprawy
wyczerpująca informacja
kompetencja i fachowość
sprawna i szybka obsługa

9) Jak została załatwiona Pana/Pani sprawa?

pozytywnie (przy tym sprawnie i fachowo)
pozytywnie (jednak niesprawnie i niefachowo)
negatywnie (jednak sprawnie i fachowo)
negatywnie (przy tym niesprawnie i niefachowo)
udzielono wyjaśnienia

10) Czy czas pracy Urzędu odpowiada Państwa potrzebom?

tak
nie

11) Czy uważa Pana/Pani, że praca Urzędu w ostatnim czasie uległa:

polepszeniu
pogorszeniu
nie zmieniła się

12) Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić aby usprawnić pracę w Urzędzie? Proszę opisać
13) Płeć:

kobieta
mężczyzna

14) Wiek:

18-25
26-35
36-45
46-55
powyżej 56 lat

15) Wykształcenie

podstawowe
zasadnicze
średnie
wyższe

16) Miejsce zamieszkania:

miasto
wieśTeraz wystarczy kliknąć na przycisk "wyślij", aby przesłać ankietę do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie