Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i oświatową.
Granty programu - do 15 tys. zł, udzielane w trybie konkursu projektów - będą stanowić wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia/zadania zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tyś mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w następujących dziedzinach:

  • oświata,
  • ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą,
  • zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególności ochrona i zachowanie obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą.


O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich.

Szczegółowe informacje w sprawie programu małych grantów można uzyskać w Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000",01-842 Warszawa, Al. Reymonta 12 A, tel. 022 6637800, gdzie również należy składać wnioski o granty w wyznaczanych przez Fundację terminach.

Wszystkie aktualne uwarunkowania programu znajdują się w wyminionych poniżej dokumentach, obejmujących:

  • regulamin programu
  • zasady kwalifikacji projektów
  • wzór wniosku o udzielenie grantu
  • wzór sprawozdania


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja informuje, że w ramach kolejnej, czwartej edycji konkursu grantowego Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Terenach Wiejskich termin składania wniosków o udzielenie grantu został wydłużony do końca października 2007 r. (lub do wcześniejszego wyczerpania środków Programu).

Wnioski należy składać na adres:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000"
01 - 842 Warszawa
Al. Reymonta 12 A
tel. 022 663 78 00


Szczegóły pod adresem: http://www.efrwp.com.pl/polish/programwio/

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA