Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu dzieci klas V i VI szkoły podstawowej do czekającego ich sprawdzianu umiejętności na zakończenie szkoły podstawowej

Organizator oczekuje projektów, które przewidują atrakcyjne zajęcia edukacyjne udoskonalające:

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • pisanie,
  • korzystanie z informacji
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce


w stopniu wymaganym dla dobrego napisania sprawdzianu.

Tematyka projektów powinna być dostosowana do głównego celu konkursu tak, aby uczestnicy zajęć:

  • poprawili sprawność w wyrażaniu własnych opinii w oparciu o wiedzę,
  • doskonalili spostrzegawczość i poszukiwali różnych dróg rozwiązań danego problemu,
  • doskonalili umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w codziennym życiu,
  • doskonalili umiejętność poprawnego pisania.


W projekcie powinny być również zaplanowane zajęcia wypoczynkowe (np. sport, kino, zabawa, spacer), w których mogą uczestniczyć także młodsze dzieci w wieku szkolnym.
Najciekawsze i najbardziej oryginalne ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000,00 zł.
Łączna kwota dotacji wynosi 400.000,00 zł.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne (mające siedzibę na terenie gminy, w której realizowany będzie projekt) realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, niepubliczne placówki muzealne, samodzielne biblioteki wiejskie itp., które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom w czasie ferii tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu oraz gminy, gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy kultury, gminne centra kultury, biblioteki działające przy gminie lub przy gminnych ośrodkach kultury. O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku, partie polityczne i organizacje mające na celu działalność polityczną a także organizacje działające na terenie województwa lub kraju.
 

Termin nadsyłania wniosków - 31.10.2007r.

Szczegóły pod adresem: http://www.fww.org.pl/polski/pw2008/ogloszenie.htm

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA