Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Projekt RPWP.03.03.00-30-014/08


„Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego
służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”


INFORMACJA DOT. PODPISANEJ UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO    W związku z podjęciem działań mających na celu modernizację istniejącego „Szlaku Żurawiego” oraz ogłoszeniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Gmina Wolsztyn przygotowała projekt pn. „Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II” i złożyła stosowny wniosek w siedzibie Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z uwagi na charakter projektu, zgłoszono go w działaniu 3.3 „Wsparcie ochrony przyrody”.
    Podobnie jak poprzednie próby pozyskania środków pozabudżetowych na realizację działań na Szlaku, tak i w tym przypadku przygotowany projekt - po przejściu wszystkich etapów oceny - trafił na tzw. listę rankingową projektów, a w konsekwencji został wybrany do  dofinansowania jako jeden z pięciu projektów w Wielkopolsce..
    Efektem podjętych decyzji na poszczególnych szczeblach oceny i wyboru projektów jest umowa o dofinansowanie projektu, zawarta w dniu 07.04.2009r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna. Przyznana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 70% kosztów kwalifikujących się do refundacji przez fundusz, co przekładając na kwotę daje ok. 278,0 tys. zł bezzwrotnej dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

    W ramach projektu zakłada się utwardzenie ścieżki naturalnymi materiałami oraz kostką betonową na odcinku od „garbatego mostka” na Dojcy do pomnika Bohaterów Bielnika oraz wybudowanie pomostu na jeziorze służącego obserwacji fauny i flory o dł. ok. 24 m wraz z kładką stanowiącą dojście przez tereny bagienne o dł. ok. 76 m. Ponadto, na modernizowanym odcinku Szlaku zostaną ustawione nowe ławki wraz z koszami na śmieci oraz tablice informacyjne dotyczące występujących ciekawostek przyrodniczych, gatunków chronionych oraz inne elementy edukacji ekologicznej.


PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

 

  We wtorek 7 kwietnia 2009r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym reprezentowanym przez p. Józefa Mączkowskiego na realizację robót stanowiących zakres przedmiotowego projektu. Zgodnie z ofertą przedstawioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wartość umowy opiewa na  kwotę 398,7 tys. zł.

 


BURMISTRZ WOLSZTYNA O SZLAKU ŻURAWIM

 


 

Szlak Żurawi - Pomost  2009-07-12

 


ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W środę 22 lipca 2009 roku odbył się odbiór techniczny - "SZLAKU ŻURAWIEGO WOKÓŁ JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO".

więcej informacji

 

 


 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA