Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zgodnie z zasadą przejrzystości działalność finansowana ze środków publicznych jest jawna. Gmina przejrzysta potrafi skutecznie przekazać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swego funkcjonowania. Potrafi także na bieżąco docierać do zainteresowanych mieszkańców z informacjami na temat ważnych dla społeczności spraw, którymi zajmują się władze. 

 

ZADANIA: 

(1.1.) Opracowanie opisu usług świadczeń w samorządzie (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna Wiesława Stachowiak, Grażyna Zwęgrodzka 

Celem zadania jest ułatwienie dostępu do usług świadczonych przez gminę. Zadanie jest wykonane, gdy:

  • zostanie opracowane 50 kart najczęściej wykonywanych usług,
  • istnieje procedura aktualizacji kart usług,
  • karty usług zawierają przynajmniej następujące informacje: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, dokładane określenie miejsca wykonywania usługi, określenie czasu realizacji usługi, informację o trybie odwoławczym,
  • mieszkańcy zostali poinformowania o opracowaniu kart usług i zasadach ich udostępniania,
  • karty usług są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w punkcie informacyjnym urzędu,
  • uzyskano opinię klientów urzędu na temat jakości usługi udzielania informacji
  • są prowadzone działania kontrolne i oceniające.

(1.2.) Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego (fakultatywnie)

Osoba odpowiedzialna: Anna Janelt

Celem zadania jest umożliwienie społeczności lokalnej udziału w życiu publicznym poprzez do informacji pozbawionej politycznego komentarza zarówno o planowanych przez samorząd działaniach i wydarzeniach, jak i podjętych już decyzjach. Cel ten ma być osiągany m.in. poprzez cykliczne wysyłanie serwisu informacyjnego do niezależnych od samorządu mediów.

(1.3.) Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie (fakultatywne) 

Osoba odpowiedzialna: Piotr Zieliński 

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po urzędzie oraz identyfikacji pracowników urzędu.

(1.4.) Stworzenie punktu informacyjnego (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Lis

Celem zadania jest zwiększenie możliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez gminę oraz wykonywanych przez nią zadaniach.

(1.5.) Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Lis

Celem zadania jest stworzenie możliwości bezpłatnego dostępu do internetu dla mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym regulaminem.

(1.6.) Utworzenie sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Barbara Matuszczak 

Celem zadania jest stworzenie możliwości rozpowszechniani informacji publicznych. 

(1.8.) Opracowanie gminnego katalogu firm (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Danuta Anglart 

celem zadania jest wyeliminowanie praktyki polecania przez pracowników urzędów w postępowaniach administracyjnych, w których konieczne jest lub może być pomocne wykonanie konkretnych usług, firm należących do znajomych lub krewnych tych pracowników. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy zarejestrowane na terenie  danej jednostki samorządowej, jak i zarejestrowane poza tym terenem, ale świadczące usługi na obszarze właściwości danej jednostki samorządu terytorialnego

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA