Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Projekt nr UM15-6921-UM1500125/09


„Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.INFORMACJA DOT. PODPISANEJ UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Wolsztyn złożyła stosowny wniosek w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Projekt p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze” złożono w ramach działania z zakresu podstawowych usług dla gospodarki i ludności, objętego w/w programem.

Efektem podjętych decyzji na poszczególnych szczeblach oceny i wyboru projektów jest umowa o dofinansowanie projektu, zawarta w dniu 1 lutego b.r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna. Przyznana pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 4,0 mln zł bezzwrotnej dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Nawiązując do projektu, obejmuje on wykonanie grawitacyjno – ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 29,3 km wraz z 15 przepompowniami ścieków. Realizacja przedmiotowego zadania poprawi znacząco stan środowiska naturalnego w obrębie terenu inwestycji i obszarów przyległych. Przyczyni się nie tylko do wyeliminowania zanieczyszczeń ściekowych dla wód powierzchniowych oraz gleby i wód gruntowych, ale przede wszystkim zwiększy atrakcyjność turystyczną i potencjał gospodarczy w tej części gminy (możliwość inwestowania i rozwoju działalności gospodarczej). Przedmiotowy projekt stanowi kolejny element przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie „Programu gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn”, który jest realizowany sukcesywnie od 1992 roku. Jego ideą jest sprowadzenie ścieków z terenu całej gminy do dwóch oczyszczalni ścieków:  gminnej oczyszczalni ścieków w Wolsztynie oraz oczyszczalni OSM Wolsztyn.

 

PODPISANIE PIERWSZEJ UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu 14 października 2009r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał pierwszą objętą projektem umowę na roboty budowlane z firmą Zakład Remontowo - Budowlany Józef Mączkowski z Wolsztyna na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłoki.

 

PODPISANIE DRUGIEJ UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu 7 stycznia 2010r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał drugą objętą projektem umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: AQUANET KRZESINKI Sp. z o.o. z Poznania i Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ SWARZĘDZ ze Swarzędza. Podpisana umowa dot. robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Dąbrowa.

 

PODPISANIE KOLEJNEJ UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

 

W dniu 12 lutego 2010r. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podpisał kolejną umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX z Wolsztyna i Zakład Remontowo - Budowlany Józef Mączkowski z Wolsztyna na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Widzim i Nowy Widzim.

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA