Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

DO ZAKRESU DZIAŁANIA  STANOWISKA DS. OBRONY CYWILNEJ, P. POŻ. I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
NALEŻY:

Henryk  Żok,

tel. (68) 347 45 63 

tel. służbowy: 722 323 281
 

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]


1. Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej miasta i gminy.

2. Nadzorowanie opracowania planów Obrony Cywilnej w zakładach pracy.

3. Przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania.

4. Nadzorowanie i kontrolowanie utrzymania w stałej gotowości urządzeń alarmowych.

5. Prowadzenie ewidencji dotyczącej rodzaju i ilości  Niebezpiecznych Substancji Chemicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy.

6. Planowanie, nadzorowanie i organizowanie szkolenia formacji Obrony Cywilnej i ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

7. Planowanie i kierowanie na szkolenia i kursy kadry kierowniczej Formacji Obrony Cywilnej i instruktorów Obrony Cywilnej.

8. Planowanie wykorzystania będących w posiadaniu zakładów pracy maszyn, urządzeń i środków materiałowych przydatnych do prowadzenia akcji ratowniczych przez Formacje Obrony Cywilnej.

9. Opracowanie rocznych planów działania Obrony Cywilnej.

10. Planowanie i przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach pracy.

11. Opracowanie planów dostawy wody pitnej dla ludności, likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych.

12. Zapewnienie odpowiednich warunków eksploatacji, przechowywania i konserwacji sprzętu oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.

13. Prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej.

14. Nadzorowanie eksploatacji i utrzymania sprzętu Obrony Cywilnej w zakładach pracy na terenie miasta i gminy.

15. Opracowanie i aktualizowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

16. Organizowanie i utrzymanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego.

17. Zaopatrzenie w części, materiały pędne oraz sprzęt pożarniczy i umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu silnikowego znajdującego się w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

19. Nadzór nad działalnością kierowców - mechaników Ochotniczych Straży Pożarnych.

20. Nadzór i współdziałanie w organizacji przeglądów techniczno - rejestracyjnych samochodów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

21. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

22. Załatwianie spraw związanych z badaniami lekarskimi strażaków i kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wystawianie stosownych świadectw kwalifikacyjnych.

23. Określenie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań Obrony Cywilnej i p.poż.

24. Prowadzenie rejestracji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

25. Organizowanie narad z kierowcami, naczelnikami i prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych.

26. Współorganizowanie zawodów sportowo - pożarniczych i Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie miasta i gminy .

27. Analiza potrzeb sprzętowych i remontowych w jednostkach Ochotniczych Straży   Pożarnych.

28. Udzielanie pomocy z działalności Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wolsztynie

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA