Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

O F E R T A   I N W E S T Y C Y J N A

________________________________________________________________

Uchwała  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie miasta i gminy Wolsztyn

 

POBIERZ PLIK:

 

TEREN INWESTYCYJNY wer. POLSKA

TEREN INWESTYCYJNY  wer. ANGIELSKAGmina Wolsztyn położona jest na zachodnim skraju województwa wielkopolskiego, około 70-85 km na południowy-zachód od Poznania. Graniczy z gminami: Siedlec, Nowy Tomyśl, Rakoniewice i Przemęt, wchodzącymi w skład woj. wielkopolskiego oraz gminami: Sława, Kolsko, Kargowa i Babimost, należącymi do woj. lubuskiego. Gmina Wolsztyn jest podstawową jednostką przestrzenną w województwie wielkopolskim a miasto Wolsztyn znaczącą jednostką w układzie ziemskiego powiatu wolsztyńskiego. Miasto Wolsztyn jest lokalnym ośrodkiem rozwoju o charakterze przemysłowo-usługowym z bogatym potencjałem demograficznym, znaczącym potencjałem ekonomicznym i silnymi tradycjami kulturalnymi. Gmina Wolsztyn z uwagi na walory środowiska przyrodniczego, atrakcyjną rzeźbę terenu, liczne - jeziora, kompleksy leśne jest obszarem niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo. Miasto i gmina posiadają znaczny potencjał rozwoju zarówno w dziedzinie gospodarki, usług i turystyki, jak i jakości życia mieszkańców. Miasto wraz z bogatym zapleczem przestrzeni wiejskiej ma dalsze szanse rozwoju w kierunku umacniania i aktywizacji swych dotychczasowych funkcji: działalności gospodarczej, rolnictwa, obsługi rolnictwa i ludności, mieszkalnictwa, turystyki i wypoczynku. Miasto Wolsztyn jest ważnym ośrodkiem komunikacji drogowej i kolejowej w kierunku Poznań - Zielona Góra i kierunkach o znaczeniu regionalnym.

Sieć transportowa

Przez miasto i gminę przebiega: jedna droga krajowa nr 32 (Poznań) Stęszew - Grodzisk - Wolsztyn - Sulechów, 5 dróg wojewódzkich oraz 18 dróg powiatowych.Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego w Wolsztynie jest droga krajowa nr 32 stanowiąca połączenie Poznania i drogi krajowej nr 5 (E-261) Poznań - Wrocław z drogą krajową nr 3 (E-65) Szczecin - Zielona Góra.
Miasto i gmina posiada dobre połączenie względem planowanej autostrady A-2 Świecko - Poznań - Warszawa oraz planowanej autostrady A3 Szczecin - Zielona Góra - Legnica.

Komunikacja kolejowa

Przez gminę Wolsztyn przebiegają linie kolejowe: Leszno - Wolsztyn - Zbąszynek (linia drugorzędna), Poznań - Grodzisk - Wolsztyn - Sulechów (linia drugorzędna) oraz Wolsztyn - Kolsko - Konotop - Nowa Sól (linia znaczenia miejscowego).

Zaopatrzenie w mediaGmina Wolsztyn charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania. Położono duży nacisk na ochronę środowiska, przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu w mieście Wolsztynie oraz trzech sąsiadujących wsiach: Karpicku, Widzimiu Starym, Niałku Wielkim pobudowano system kanalizacji sanitarnej oraz dwie oczyszczalnie ścieków.  Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy jest nowa, w dobrym stanie technicznym i posiada odpowiednią przepustowość.

Powiązania infrastrukturalne

Przez  obszar gminy przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN-110 kV relacji Wolsztyn - Sulechów oraz tej samej mocy sieć relacji Żukowice - Wolsztyn - Sulechów. Linie te są istotnym elementem Krajowej Sieci Przesyłowej i umożliwiają zaopatrzenie w energię odbiorców bytowo komunalnych i przemysłowych na terenie gminy. Ponadto przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia.

Tereny rozwojowe gminy

Tereny przeznaczone pod rozwój przestrzenny położone są na obszarach częściowo zainwestowanych, choć nie w pełni wykorzystanych (niska intensywność), wymagających często przekształceń, modernizacji i rehabilitacji. Zaletą tych terenów jest istniejąca infrastruktura techniczna, drogi dojazdowe, jak i atrakcyjne położenie. Miasto w układzie planistycznym łącznie z terenami rozwojowymi położonymi na obszarach sąsiadujących wsi, stanowi wyróżniającą się jednostkę urbanistyczną.

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA