Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komendant Tomasz Hibner

pok. 13 - T. Hibner, D. Nowicki, R. Angiel, R. Świniarek, G. Hegenbart,

tel. 68 347 45 60

tel. służbowy: 602 754 271
 

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]

DO ZAKRESU DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ NALEŻY :

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w  przepisach o ruchu drogowym.

3. Podejmowanie samodzielnie, lub w zależności od okoliczności we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami, interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowie lub mienia, a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych.
 
4. Udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń.

5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.

6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, życia, zdrowia oraz mienia.

10. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

11. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, braku opieki nad nieletnimi itp. w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów dziecka.

12. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

13. Udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalowych.

13. Sygnalizowanie organom, instytucjom, zakładom, urzędom oraz osobom fizycznym o występujących na ich terenie czy te w zakresie ich działania faktach i zdarzeniach godzących w porządek publiczny.

14. Nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską, były Zarząd Miejski lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji prawotwórczych.
 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA