Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
XLI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie
2014-09-24 09:00:00


XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIEPorządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Informacja Burmistrza Wolsztyna o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej na terenie gminy Wolsztyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2014 – 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16 i 18) w Gminie Wolsztyn na lata 2014-2017”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Powodowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Komorowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 178/15, 179/7 i 181/1 w Niałku Wielkim.
16. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
17. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania skarg zgodnie z właściwością.
18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
19. Zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.Sesja odbyła się 24 września 2014 roku, o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,
ul. Rynek 1, sala nr 48, II piętro.W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.
 


«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA